Nothing has changed, I’m exactly the same

(as before we went cruising in a high-speed lane)

Aangezien het vandaag toch in de StaatsCourant en op Rechtspraak.nl staat, ook even hier:

Naam: Riemer Siebren Palstra
Geboren: 07-01-1981
Woonadres: [ … ] 42 3223 [..] Hellevoetsluis
Handelend onder de naam: (voorheen) PALSTRA.COM B.V. I.O.
KvK-nummer: 24312594
Gevestigd te: Bergweg 37d 3037 EA Rotterdam

24-09-2008 rot.01.123.F.1318.1.08 einde faillissement door goedkeuring akkoord op 22 september 2008
24-07-2008 rot.01.123.F.1310.1.08 verificatievergadering en akkoordbehandeling op 12 september 2008 om 10:00 – Locatie: Wilhelminaplein 100-125 Rotterdam